Hlavné menu

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení zákonní zástupcovia!

Touto cestou máte možnosť, v domácom prostredí, elektronicky vyplniť zápisný lístok dieťaťa do 1. ročníka ZŠ. Osobné údaje musia byť napísané v súlade s rodným listom, občianskym preukazom, príp. iným oficiálnym dokladom. Po vyplnení ich presnosť skontrolujte, prihlášku vytlačte (Ak nemáte k dispozícií tlačiareň, vytlačí sa na zápise.) a prineste so sebou na Zápis do 1. ročníka. Upozorňujeme Vás, že elektronické vyplnenie prihlášky Vás nezbavuje povinnosti aktívne sa zúčastniť zápisu.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

ďalší úvod

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
    P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen
  • 045/5330931

Fotogaléria